1/2
Omtale fra oppdragsgiver

1/1
Avsluttet prosjekt på Bislett

1/4
Avsluttet prosjekt på Nesøya

1/2
Avsluttet prosjekt på Majorstuen

1/1
Prosjekt på Majorstuen

1/5
Avsluttet prosjekt på Frogner
Avsluttet prosjekt på Frogner

1/5

1/3
Avsluttet prosjekt på Frogner

1/1
Prosjekt på Frogner
Prosjekt på Frogner

1/1

1/1
Prosjekt i Oslo sentrum

1/1
Trappeoppgang på Skillebekk
Avsluttet prosjekt på Frogner

1/1

1/1
Avsluttet prosjekt på Frogner
Hegdehaugsveien 18

1/1
Sinsen skole

1/1

1/1
Ingierstrand Bad

1/3
Skårersletta

1/1
Utenriksdepartementet
Fasadearbeider på Frogner

1/1

1/1
Fasadearbeider på Frogner